DANSKURSER
Vi lär ut en förningsmetod som vi kallar å-hej! Detta är en förningsmetod som innebär att tjejen vet lite i förväg, vart hon ska. Detta innebär att hon kan välja hur och om hon vill ta sig dit. Grundidén är att utförandet av rörelsen sker på hennes villkor då hon själv kan välja sina rörelser. Så syftet med tekniken är att tjejerna ska få samma möjligheter som killarna till att dansa.
En vanlig missuppfattning är att åhej-tekniken är ett sätt att dansa men det är enbart ett sätt att kommunicera och valet av dansrörelser är till detta helt fritt för individerna i paret. Med åhej-teknikens möjligheter har det vuxit fram en känsla av att få utlopp för den kreativitet och lust som den svängiga musiken väcker. Att trixa med kroppen till musiken, med ett svängigt grundbeteende och en stor portion entusiasm gör hela rörelseupplevelsen komplett.

Dansen består av att röra sig från och emot alternativt rotera åt höger eller vänster. Principerna är i sin grund ganska basic och på en nybörjarkurs lär man sig detta på några kursgånger. Efter det är allt bara variationer på dessa grundprinciper, en del variationer är enklare och en del är mer avancerade.
Detta tankesätt skapar en kreativare inställning till skillnad från när variationer är "nytt och special" slingor eller koreografi.
Vi vill poängtera att det inte är mängden svåra variationer utan utförandet av
dessa som skapar det dansanta värdet.

Kursinnehåll:
Grundkurs
Under kursen får man en bra förståelse hur man för och följer utan att störa sin danspartners egen dans. Vi går här igenom de vanligaste snurrarna och figurerna så att man efter kursen kan gå ut och socialdansa. Vi roterar dvs alla förare och följare byter runt under kursen. 
Inga förkunskaper krävs.

Fortsättning 1
Denna kurs förutsätter att du gått färdigt en grundkurs.
Den bygger vi på med flera nya turer och figurer men fortfarande ganska enkla sådana. Vi lär oss också ytterligare variationer och tränar på att få ett flyt i det man kan. 
Vi roterar dvs alla förare och följare byter runt under kursen. 
 
Fortsättning 2
Denna kurs förutsätter att man gått färdigt fortsättning 1 .
Den bygger på att man kan grunden väl, och här fortsätter det med mera avancerade tekniker och musikens tempo är också snabbare.
 Vi roterar dvs alla förare och följare byter runt under kursen. 
 

Parutveckling
Endast anmälan i par. Vi ger er möjlighet till utveckling i det egna paret. Fokus på dansanthet, flyt, dynamiska rörelser och musikanpassning, samt en massa tips och trix.
 
Dansarträning:
Endast anmälan i par.
Här dansar vi högt både i tempo och i tak. Vi tränar på sväng,gung,feeling samtidigt som vi dansar bugg. Här kan du som fokuserar på bra dans ,bra träning och bara tänka dig att dansa med renodlad "åhej teknik" deltaga.