Ordförande
Heidi Albrigtsen-Falkner
Kontakt
heidi.albrigtsen
@wetternbuggarna.se
xxx-xxx xx xx
Ansvarsområden

Kassör
Thomas Dahlqvist
Kontakt
thomas.dahlqvist@wetternbuggarna.se
xxx-xxx xx xx
Ansvarsområden

Sekreterare
Mikael Svahn
Kontakt
mikael.svahn
@wetternbuggarna.se
xxx-xxx xx xx
Ansvarsområden

Vice Ordförande
Anki Hasselgren
Kontakt
anki.hasselgren@wetternbuggarna.se

Ansvarsområden
Kursansvarig
Swingweb
Uppvisningsgruppen
Del i Motalabuggen

Ledamot
Jenny Kullander
Kontakt

jenny.kullander@wetternbuggarna.se
Ansvarsområden
Paradans

Ledamot
Lars Enoks
Kontakt
lars.enoks@wetternbuggarna.se
Ansvarsområden
Bidragsansvarig
Lokalansvarig

Ledamot
Robin Naust
Kontakt
robin.naust@wetternbuggarna.se
Ansvarsområden
Instruktörsansvarig

Suppleant, Vice sekreterare
Anne Egonsson
Kontakt
anne.egonsson@wetternbuggarna.se
Ansvarsområden

Suppleant
Micke Karlsson
Kontakt
micke.karlsson@wetternbuggarna.se
Ansvarsområden