DANSKURSER
Vi lär ut en förningsmetod som vi kallar å-hej! Detta är en förningsmetod som innebär att tjejen vet lite i förväg, vart hon ska. Detta innebär att hon kan välja hur och om hon vill ta sig dit. Grundidén är att utförandet av rörelsen sker på hennes villkor då hon själv kan välja sina rörelser.
Så syftet med tekniken är att tjejerna ska få samma möjligheter som killarna till att dansa. En vanlig missuppfattning är att åhej-tekniken är ett sätt att dansa men det är enbart ett sätt att kommunicera och valet av dansrörelser är till detta helt fritt för individerna i paret.

Med åhej-teknikens möjligheter har det vuxit fram en känsla av att få utlopp för den kreativitet och lust som den svängiga musiken väcker. Att trixa med kroppen till musiken, med ett svängigt grundbeteende och en stor portion entusiasm gör hela rörelseupplevelsen komplett.
Det kan även förekomma en del dubbelbugg och annat, vilket deltagarna brukar uppskatta.