Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandling innehållande
- Dagordning
- Styrelsens Verksamhetsberättelse
- Styrelsens förslag på medlemsavgift 2025
- 1 motion gällande namnbyte på föreningen. Styrelsens yttrande.
- Valberedningens förslag

Ekonomiska rapporter
- Balansrapport
- Resultatrapport

Förslag till stadgeändringar
Nuvarande stadgar med förslag till stadgeändring samt förtydligande av gällande stadgar.
Ändringar är markerade med rött.